Waterwratjes

Waterwratjes worden veroorzaakt door een virus en ze verdwijnen uiteindelijk vanzelf zodra er genoeg antistoffen zijn opgebouwd tegen het virus.

Heeft je kind er veel last van?

Met een goed gekozen homeopathisch middel zijn waterwratjes goed te behandelen en verdwijnen ze sneller. Je kunt telefonisch of per e-mail een afspraak maken om door mij te laten vaststellen welk homeopathisch middel voor jouw kind het beste zal werken. Daarvoor is het nodig dat je met je kind even langskomt in de praktijk.

Deze homeopathische middelen zijn niet als zelfzorgmiddelen te koop in de winkel, ze worden door homeopaten verstrekt naar aanleiding van een consult.

De behandeling wordt (gedeeltelijk) vergoed via de aanvullende pakketten van vrijwel alle zorgverzekeraars. Voor informatie over de tarieven zie “praktijkinformatie”.

In 2008 hebben 40 kinderen met waterwratjes mijn praktijk bezocht. Bij 34 van hen begonnen de waterwratjes na enkele weken in te drogen, of rood te worden en daarna in te drogen. Bij 3 kinderen waren de wratjes binnen twee weken helemaal weg. Bij 3 kinderen heeft de homeopathische behandeling (nog) geen resultaat gehad.

Terug naar Welke klachten?

mannetje-org