Skype-consult: onverwacht enthousiast

Afgelopen jaren is er in onze beroepsvereniging gediscussieerd over het Skype-consult, en of dat wel of niet moet worden toegestaan. Na mijn verhuizing van Delft naar Arnhem ben ik het gaan proberen. Eerst met clienten die ik goed ken, maar die nu te ver van mijn praktijk vandaan wonen, later ook met nieuwe clienten: moeders van kinderen met gedrags- of slaapproblemen. En eigenlijk ben ik er onverwacht heel enthousiast over. Ik zie je kind in zijn/haar eigen omgeving, en ik krijg zo in heel korte tijd heel veel bruikbare informatie, die ik zou missen als hij/zij hier in mijn praktijk lief aan de tafel zit te kleuren.

mannetje-org