Post natale depressie van vaders

PND vaders
Een australische onderzoek heeft uitgewezen dat mannen die voor het eerst vader worden, net zoveel kans hebben op een post natale depressie als de moeders. Ook vaders moeten dealen met grote veranderingen in hun leven, weinig slaap, en meer verantwoordelijkheid.
linleejordan.wordpress.com